Nom de la loi

Loi Varia instituant une quaestio contre ceux qui avaient poussé les alliés italiens à la révolte (pl. sc.)

Date

90 av. J.-C.

Rogator

Q. Varius

Thèmes

Sources

Cic., Corn., fr. 64 Schoell
Memoria teneo, cum primum senatores cum equitibus R. lege Plotia iudicarent, hominem dis ac nobilitati perinuisum, C. Pompeium, causam lege Varia de maiestate dixisse
 - Cic., Scaur., fr. 1,4 Olechowska
Ab eodem etiam lege Varia custos ille rei p. proditionis est in crimen uocatus : uexatus a Q. Vario tr. pl. est
 - Cic., Tusc., 2, 57
genu mehercule M. Antonium uidi, cum contente pro se ipse lege Varia diceret, terram tangere
 - Cic., Brut., 205
Cottae pro se lege Varia quae inscribitur, eam L. Aelius scripsit Cottae rogatu
 - Cic., Brut., 304-305
Erat Hortensius in bello primo anno miles, altero tribunus militum, Sulpicius legatus ; aberat etiam M. Antonius ; exercebatur una lege iudicium Varia, ceteris propter bellum intermissis ; quoi frequens aderam, quamquam pro se ipsi dicebant oratores non illi quidem principes, L. Memmius et Q. Pompeius, sed oratores tamen teste diserto uterque Philippo, cuius in testimonio contentio et uim accusatoris habebat et copiam. 305. Reliqui qui tum principes numerabantur in magistratibus erant cotidieque fere a nobis in contionibus audiebantur. Erat enim tribunus plebis tum C. Curio, quamquam is quidem silebat, ut erat semel a contione universa relictus ; Q. Metellus Celer non ille quidem orator sed tamen non infans ; diserti autem Q. Varius C. Carbo Cn. Pomponius, et hi quidem habitabant in rostris ; C. etiam Iulius aedilis curulis cotidie fere accuratas contiones habebat. Sed me cupidissumum audiendi primus dolor percussit, Cotta cum est expulsus. Reliquos frequenter audiens acerrumo studio tenebar cotidieque et scribens et legens et commentans oratoriis tantum exercitationibus contentus non eram. Iam consequente anno Q. Varius sua lege damnatus excesserat
 - Ascon., p. 24 St.
Non multa ante Italico bello exorto, cum ob sociis negatam ciuitatem nobilitas in inuidia esset, Q. Varius tr. pl. legem tulit ut quaereretur de iis quorum ope consilioue socii contra populum R. arma sumpsissent
 - Ascon., 58 St.
Bello Italico, quod fuit adulescentibus illis qui tum in re p. uigebant, cum multi Varia lege inique damnarentur, quasi id bellum illis auctoribus conflatum esset, crebraeque defectiones Italicorum nuntiarentur, nanctus iustitii occasionem senatus decreuit ne iudicia, dum tumultus Italicus esset, exercerentur : quod decretum eorum in contionibus populi saepe agitatum erat
 - Val. Max., 8, 6, 4
Q. autem Varius propter obscurum ius ciuitatis Hybrida cognominatus tribunus pl. legem aduersus intercessionem collegarum perrogauit, quae iubebat quaeri quorum dolo malo socii ad arma ire coacti essent, magna cum clade rei publicae : sociale enim prius, deinde ciuile bellum excitauit. Sed dum ante pestiferum tribunum pl. quam certum ciuem agit, sua lex eum domesticis laqueis constrictum absumpsit
 - App., BC, 1, 37, 165-168
Οὕτω μὲν δὴ καὶ Δροῦσος ἀνῄρητο δημαρχῶν. καὶ οἱ ἱππεῖς ἐπίβασιν ἐς συκοφαντίαν τῶν ἐχθρῶν τὸ πολίτευμα αὐτοῦ τιθέμενοι, Κόιντον Οὐράιον δήμαρχον ἔπεισαν εἰσηγήσασθαι κρίσεις εἶναι κατὰ τῶν τοῖς Ἰταλιώταις ἐπὶ τὰ κοινὰ φανερῶς ἢ κρύφα βοηθούντων, ἐλπίσαντες τοὺς δυνατοὺς ἅπαντας αὐτίκα εἰς ἔγκλημα ἐπίφθονον ὑπάξεσθαι καὶ δικάσειν μὲν αὐτοί, γενομένων δ᾽ ἐκείνων ἐκποδὼν δυνατώτερον ἔτι τῆς πόλεως ἐπάρξειν. 166. τὸν μὲν δὴ νόμον ἀπαγορευόντων τῶν ἑτέρων δημάρχων μὴ τίθεσθαι, περιστάντες οἱ ἱππεῖς σὺν ξιφιδίοις γυμνοῖς ἐκύρωσαν· ὡς δ᾽ ἐκεκύρωτο, αὐτίκα τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν βου λευτῶν ἐπεγράφοντο κατήγοροι. 167. καὶ Βηστίας μὲν οὐδ᾽ ὑπακούσας ἑκὼν ἔφευγεν ὡς οὐκ ἐκδώσων ἑαυτὸν εἰς χεῖρας ἐχθρῶν, καὶ Κόττας ἐπ᾽ ἐκείνῳ παρῆλθε μὲν ἐς τὸ δικαστήριον, σεμνολογήσας δὲ ὑπὲρ ὧν ἐπεπολίτευτο, καὶ λοιδορησάμενος τοῖς ἱππεῦσι φανερῶς, ἐξῄει τῆς πόλεως καὶ ὅδε πρὸ τῆς ψήφου· Μούμμιος δ᾽, ὁ τὴν Ἑλλάδα ἑλών, αἰσχρῶς ἐνεδρευθεὶς ὑπὸ τῶν ἱππέων ὑποσχομένων αὐτὸν ἀπολύσειν κατεκρίθη φεύγειν καὶ ἐν Δήλῳ διεβίωσεν
 - Rhet. Her., 4, 12
« Nam quis est uestrum, iudices, qui satis idoneam possit in eum poenam excogitare, qui prodere hostibus patriam cogitarit ? Quod maleficium cum hoc scelere conparari, quod huic maleficio dignum supplicium potest inueniri ? In <i>is, qui uiolassent ingenuum, matremfamilias constuprassent, uol<ner>assent aliquem aut postremo necassent, maxima supplicia maiores consumpserunt : huic truculentissimo ac nefario facinori singularem poenam non reliquerunt. Atque in aliis maleficiis ad singulos aut ad paucos ex alieno peccato iniuria peruenit : huius sceleris qui sunt adfines, uno consilio uniuersis ciuibus atrocissimas calamitates machinantur. O feros animos ! o crudeles cogitationes ! o derelictos homines ab humanitate ! Quid agere ausi sunt aut cogitare possunt ? Quo pacto hostis, reuulsis maiorum sepulcris, d<i>iectis moenibus, ouantes inruerent in ciuitatem ; quo modo deum templis spoliatis, optimatibus trucidatis, aliis abreptis in seruitutem, matribusfamiliis et ingenuis sub hostilem libidinem subiectis urbs acerbissimo concidat incendio conflagrata ; qui se non putant id, quod uoluerint, ad exitum perduxisse, nisi sanctissimae patriae miserandum scelerati uiderint cinerem. Nequeo uerbis consequi, iudices, indignitatem rei ; sed neglegentius id fero, quia uos mei non egetis. Vester enim uos animus aman tissimus rei p. facile edocet, ut eum, qui fortunas omnium uoluerit prodere, praecipitem proturbetis ex ea ciuitate, quam iste hostium spurcissimorum dominatu nefario uoluerit obruere »
 - Rhet. Her., 4, 16
« Quibuscum bellum gerimus, iudices, uidetis : cum sociis, qui pro nobis pugnare et imperium nostrum nobiscum simul uirtute et industria conseruare soliti sunt. <I>i cum se et opes suas et copiam necessario norunt, tum uero nihilominus propter propinquitatem et omnium rerum societatem, quid omnibus rebus p. R. posset, scire et existimare poterant. <I>i, cum deliberassent nobiscum bellum gerere, quaeso, quae res erat, qua freti bellum suscipere conarentur, cum multo maximam partem sociorum in officio manere intellegerent ? Cum sibi non multitudinem militum, non idoneos imperatores, non pecuniam publicam praesto esse uiderent ? Non denique ullam rem, quae res pertinet ad bellum administrandum ? Si cum finitumis de finibus bellum gererent, si totum certamen in uno proelio positum putarent, tamen omnibus rebus instructiores et apparatiores uenirent ; ne dum illi imperium orbis terrae, cui imperio omnes gentes, reges, nationes partim ui, partim uoluntate consenserunt, cum aut armis aut liberalitate a pop. R. superati essent, ad se transferre tantulis uiribus conarentur. Quaeret aliquis : Quid ? Fregellani non sua sponte conati sunt ? Eo quidem isti minus facile conarentur, quod illi quemadmodum d<i>scessent uidebant. Nam rerum inperiti, qui unius cuiusque rei de rebus ante gestis exempla petere non possunt, <i>i per inprudentiam facillime deducuntur in fraudem : at ii, qui sciunt, quid aliis acciderit, facile ex aliorum euentis suis rationibus possunt providere. Nulla igitur re inducti, nulla spe freti arma sustulerunt ? Quis hoc credet, tantam amentiam quemquam tenuisse, ut imperium p. R. temptare auderet nullis copiis fretus ? Ergo aliquid fuisse necessum est. Quid aliud, nisi id, quod dico, potest esse ? »
 - Rhet. Her., 4, 13
« Socii nostri cum belligerare nobiscum uellent, pro fecto ratiocinati essent etiam atque etiam, quid possint facere, si quidem sua sponte facerent et non haberent hinc adiutores multos, malos homines et audaces. Solent enim diu cogitare omnes, qui magna negotia uolunt agere »

Bibliographie

  • Zumpt, Criminalrecht, II,1, 249-258
  • Badian, E., « Quaestiones Variae », Historia , 18, 1969, 447-491, part. 447-475
  • Bauman, Crimen Maiestatis , 59-68
  • Brennan, Praetorship, 387
  • Fraccaro, P., Scauriana, RAL XX, 1911, 169-196, part. 188-193 (= Opuscula, II, Pavie, 1957, 125-147, part. 140-144)
  • Gruen, E. S., « The Lex Varia », JRS , 55, 1965, 59-73
  • Lengle, J., Untersuchungen, 32-36
  • Mommsen, Strafr., 198
  • Rotondi, LPR, 339-340
  • Seager, R., « Lex Varia de maiestate », Historia , 16, 1967, 37-43

Commentaire

Nos sources principales sont Ascon., p. 24Ab eodem etiam lege Varia custos ille rei p. proditionis est in crimen uocatus : uexatus a Q. Vario tr. pl. est St., Val. Max. et App. Contrairement à ce que dit ce dernier, la loi Varia ne provoqua pas le déclenchement de la guerre sociale, mais fut votée après que la guerre eut éclaté. Elle instituait en effet une quaestio pour juger ceux qui étaient supposés avoir incité les alliés à prendre les armes (Ascon. : quorum ope consilioue socii contra populum Romanum arma sumpsissent ; Val. Max. [dans une notice, il est vrai, peu cohérente] : quorum dolo malo socii ad arma ire coacti erant). Ces deux textes, que confirme en partie App. (κατὰ τῶν τοῖϛ ̓Ιταλιώταιϛ ἐπὶ τὰ κοινὰ φανερῶϛ ἢ κρύφα βοηθούντων), rendent extrêmement probable l’interprétation de Mommsen et de Badian, que la loi Varia ait mis en place une quaestio extraordinaire comparable à la q. Mamilia (notice n° 532). Un fragment du Pro Cornelio, de Cicéron (cum primum senatores cum equitibus Romanis lege Plotia iudicarent, ... Cn. Pomp<on>ium causam lege Varia de maiestate dixisse [où il faut probablement rapporter de maiestate à causam ... dixisse]) a néanmoins conduit certains auteurs à considérer que la loi Varia concernait la q. perpetua de maiestate, abrogeant la loi Appuleia à laquelle elle se serait substituée (Zumpt, Gruen), ou la complétant par la définition de nouveaux crimes qui désormais relèveraient eux aussi de la q. maiestatis (Lengle et surtout Bauman), mais cette interprétation paraît beaucoup moins vraisemblable. Il n’est pas même certain que la loi Varia se soit référée explicitement au crimen maiestatis introduit par la loi Appuleia dans la législation criminelle : inciter des alliés à prendre les armes contre Rome relevait de la maiestas d’après la loi Iulia (D., 48, 4, 4cuiusque dolo malo iureiurando quis adactus est, quo aduersus rem publicam faciat : cuiusue dolo malo exercitus populi Romani in insidias deductus hostibusue proditus erit : factumue dolo malo cuius dicitur, quo minus hostes in potestatem populi Romani ueniant : cuiusue opera dolo malo hostes populi Romani commeatu armis telis equis pecunia aliaue qua re adiuti erunt : utue ex amicis hostes populi Romani fiant : cuiusue dolo malo factum erit, quo rex exterae nationis populo Romano minus obtemperet : cuiusue opera dolo malo factum erit, quo magis obsides pecunia iumenta hostibus populi Romani dentur adversus rem publicam. item qui confessum in iudicio reum et propter hoc in uincula coniectum emiserit), et probablement déjà d’après la loi Cornelia en vigueur lorsque Cic. prononça le Pro. Corn. ; Cic. pouvait donc dire tout naturellement que Pomponius s’était défendu dans une affaire de majesté en vertu de la loi Varia, ou, quelques années plus tard, que M. Aemilius Scaurus avait été accusé de trahison (proditio) en vertu de la même loi Varia (Scaur.), mais il faut se garder de surinterpréter de tels propos. La quaestio Varia fonctionnait alors que tous les autres tribunaux avaient été suspendus du fait de la guerre sociale (Cic., Brut., 304Erat Hortensius in bello primo anno miles, altero tribunus militum, Sulpicius legatus ; aberat etiam M. Antonius ; exercebatur una lege iudicium Varia, ceteris propter bellum intermissis ; quoi frequens aderam, quamquam pro se ipsi dicebant oratores non illi quidem principes, L. Memmius et Q. Pompeius, sed oratores tamen teste diserto uterque Philippo, cuius in testimonio contentio et uim accusatoris habebat et copiam, plus exact qu’Ascon., p. 58 St.Bello Italico, quod fuit adulescentibus illis qui tum in re p. uigebant, cum multi Varia lege inique damnarentur, quasi id bellum illis auctoribus conflatum esset, crebraeque defectiones Italicorum nuntiarentur, nanctus iustitii occasionem senatus decreuit ne iudicia, dum tumultus Italicus esset, exercerentur : quod decretum eorum in contionibus populi saepe agitatum erat), et peut-être fut-elle même mise en place après cette suspension ; elle fut adoptée en dépit de l’intercession de plusieurs collègues de Q. Varius, et c’était manifestement une arme destinée à éliminer le groupe politique qui s’était constitué en 91 autour de Drusus. C’est pourquoi ses juges furent d’abord recrutés dans l’ordre équestre seulement (App.), avant que, début 89, la loi Plautia n’édicte de nouvelles règles (voir notice n° 601) ; en revanche, l’idée de Mommsen, que Varius lui-même ait joué au début le rôle de quaesitor, repose sur un commentaire confus et mal interprété d’Ascon., p. 24 St.Non multo ante Italico bello exorto, cum ob sociis negatam ciuitatem nobilitas in inuidia esset, Q. Varius tr. pl. legem tulit ut quaeretur de iis quorum ope consilioue socii contra populum Romanum arma sumpsissent (voir Fraccaro, et Gruen, 62-63 ; les problèmes posés par ce texte sont loin d’être encore résolus, y compris la délimitation du fragment de Cic. et du commentaire d’Ascon.). Il reste surprenant que le recrutement des juges d’une quaestio extraordinaire ait été modifié par une autre loi (sans doute est-ce là le meilleur argument que l’on puisse invoquer en faveur de la q. Varia comme q. perpetua, mais il ne nous paraît pas suffire à balancer les indications de nos sources sur la définition très spécifique du crimen Varium). Il paraît difficile de suivre Badian lorsqu’il pense qu’un s.c. avait mis fin courant 90 aux activités de la quaestio Varia (Ascon., p. 58 St.), puis qu’elle reprit vie en 89 après le vote de la loi Plautia : peut-être vaut-il mieux rejeter totalement les indications d’Ascon., puisqu’elles sont en tout cas partiellement infirmées par Cic., Brut. Si l’on admet, comme il paraît nécessaire, la correction Pomp<on>ium pour Pompeium dans le fragment du Pro Cornelio, (Pighius, Badian), nous n’avons pas trace d’activité de la q. Varia après 89. L’interprétation de la loi Varia (et de la loi Plautia) reste en fait incertaine sur plusieurs points importants, des indications relativement nombreuses sur un certain nombre de procès ne palliant malheureusement pas l’absence, pour cette période, d’un récit historique continu s’intéressant aux événements intérieurs.

Comment citer cette notice

Jean-Louis Ferrary. "Loi Varia instituant une quaestio contre ceux qui avaient poussé les alliés italiens à la révolte (pl. sc.)", dans Lepor. Leges Populi Romani, sous la dir. de Jean-Louis Ferrary et de Philippe Moreau. [En ligne]. Paris:IRHT-TELMA, 2007. URL : http://www.cn-telma.fr/lepor/notice743/. Date de mise à jour :28/11/14 .