./.

תשובות רש"י[364]

Auteur

Shelomo ben Yitzḥaq

Titre en français

Correspondance de Rashi

Titre descriptif

Prêt en utilisant les vêtements des prêtres chrétiens comme garantie

Type de texte

Responsum

Texte

ורבנו יצחק בר' שלמה השיב: בגדי המלתחה של כומרין שלובשין בשעה שעובדין לע"ז, לא ראינו שנוהגים בהם שום איסור להלוות עליהן.

Langue

Hébreu

Source du texte original

I. Elfenbein, Teshuvot Rashi (New York, 1943), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  Aire géographique

  Traduction française

  Notre maître Isaac bar Shelomo répondit: quant aux vêtements de l’armoire des prêtres, qui les portent pour pratiquer leurs rites idolâtres, on ne connait personne qui puisse interdire d’offrir un prêt en utilisant ces vêtements comme garantie.

  Source traduction française

  N. Koryakina

  Résumé et contexte

  Ce responsum dans lequel Rashi cite l'un de ses maîtres, reprend l’argument avancé de manière plus exhaustive un siècle avant par rabbenu Gershom ben Judan de Mainz (responsum 21). Les juifs peuvent accepter des vêtements liturgiques comme garantie sans avoir à se préoccuper que cette action puisse enfreindre l’interdiction de bénéficier des objets liés à l’idolâtrie.

  Signification historique

  Consultez le commetaire pour le responsum 21 de rabbenu Gershom

  Textes apparentés inclus dans le corpus

  Mots-clés

  Juifs/Judaïsme ; prêt ; prêtre ; vêtement

  Auteur de la notice

  David   Freidenreich

  Collaborateurs de la notice

  Nadezda   Koryakina  :  traduction

  Claire   Chauvin  :  relecture

  Comment citer cette notice

  Notice n°244110, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

  Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait244110/.

  ^ Haut de page