./.

תשובת שאלה לרשי: על היין ששאלת[157]

Auteur

Shelomo ben Yitzḥaq

Titre en français

La réponse à une question adressée au rabbin: Concernant le vin dont tu m’as parlé.

Titre descriptif

Pemission d'utiliser des vieux tonneaux obtenus des non-juifs

Type de texte

Responsum

Texte

תשובת שאלה לרשי: על היין ששאלת, אם ראית שנתנוה בחבית של גוי שלא מלוי ועירוי ג' ימים, אינו מתירו לשתות ממנו. וכל שלא ראו עיניך אל תחזיק את יינם באיסור, עא''פ שחשודין בו, אין רוב חביותיהם לקוחות מן הגוים. ואיני מחמיר בו, אלא ביין הניתן בו ראשון. אבל לשנה אחרת איני מחמיר בו כל כך: עכ''ל

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot Rashi (New York, 1943), via Responsa project of Bar-Ilan University.

Datation

  • 11-12ème siècle

Aire géographique

Traduction française

La réponse à une question adressée au rabbin: Concernant le vin dont tu m’as parlé. Si tu vis que ce vin avait été mis dans un tonneau appartenant à un non-juif, et ce tonneau ne fut pas purifié par le remplissage et la coulée pendant trois jours, il n’est pas permis d’en boire. N’interdis pas ce que tu n’as pas vu de tes propres yeux, bien que cette chose puisse être suspicieuse. Tous leurs tonneaux ne furent pas obtenus auprès des non-juifs. Je n’interdis que la première portion de vin qui y fut versé. Mais je n’interdis pas le vin produit [dans ce même tonneau] la deuxième année. Fin de la citation.

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Ce texte est un responsum de rabbi Shelomo ben Yitzḥaq sur la possibilité de se servir pour la vinification des vieux tonneaux appartenant à des non-juifs. Les questions à l’égard des vieux tonneaux utilisés pour la vinification étaient un problème commun dans les responsa médiévaux. En raison des prix élevés et la durabilité des tonneaux, les vinificateurs juifs achetaient ou bien prêtaient des tonneaux des non-juifs. Il y avait l’usage de purifier des vieux tonneaux avant de les utiliser dans les chais des juifs par la procédure du «remplissage et la coulée», par l’immersion des ustensiles entièrement dans l’eau froide pour un jour et une nuit et en changeant de l’eau et répétant la procédure deux fois en plus. Si ce rituel était oublié, rabbi Shelomo permettait de consommer le vin préparé dans ce tonneau pendant la deuxième année, après avoir vendu tout le vin de l’année précédente qui avait était interdit à boire.

Signification historique

Ce texte reflète un débat sur l’utilisation des vieux tonneaux obtenus des non-juifs. Bien que le contenu de la question adressée au rabbin Shelomo ne fût jamais préservé, il est possible de suggérer que la personne qui l’a posée avait l’intention d’interdire cet usage. Shelomo ben Yitzḥaq considéra l’utilisation d’un tel tonneau comme permise à condition que les vinificateurs juifs attendent une année avant de consommer le vin préparé dans ce tonneau.

Etudes

  • D. Freidenreich, Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law (University of California Press, 2011), 209-222.
  • D. Kraemer, Jewish Eating and Identity Through the Ages (Routledge, 2007), 129-132.
  • H. Soloveitchik, Hayayin bimei habeinayim: yayin nesekh (Jerusalem: Zalman Shazar Center for Jewish History, 2008), 16-20, 48-52.

Mots-clés

Juifs/Judaïsme ; Vin

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Collaborateurs de la notice

Adam   Bishop  :  relecture -corrections

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°254496, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait254496/.

^ Haut de page