./.

שאלת גבינה של גוים[1:67]

Auteur

Adret, Solomon ben Abraham (Rashba)

Titre en français

Question sur le fromage des gentils

Titre descriptif

Fromage transmis par un juif à l'autre par le truchement d'un non-juif

Type de texte

Responsum

Texte

שאלת גבינה של גוים שעמד ישראל בשעת עשייתה וקבע בה חותמו. ואחר כך הניחה ביד גוי ומכיר חותמו מי חיישינן לשמא החליקו פניה בשומן חזיר וכטעמא דבני מערבא. תשובה אם של ישראל היא פשיטא שאין חוששין שהרי אמרו חמפ"ג בחותם אחד מותר. ועוד שאין חוששין אלא לחליפין אבל לשמא יאבד את שלו להטיח פני הגבינה בשומן שלו כדי להעביר את ישראל בזה לא חששו. וזה מתברר במקומות מן התלמוד. ואם של גוים היא אפילו כן אין חוששין להם עכשיו שאסור הוא להם ועונשין עליו מפני שאוכלין אותה בימים האסורין להם באכילת בשר. ובכל דבר שאין דרכם אין חוששין כדרך שאמרו בכבשין

Langue

Hébreu

Source du texte original

Teshuvot ha-Rashba (Jerusalem, 1997), via The Responsa Project of Bar-Ilan University.

Datation

  • Entre 1235 et 1310
  • 13-14ème siècle

Aire géographique

Traduction française

Question sur le fromage des gentils. Un juif assista à la préparation du fromage et il apposa un sceau sur ce fromage. Puis il donna le fromage à un gentil [pour qu’il le transmette à un autre juif]. Il (ce juif) peut identifier son sceau. Doit-il soupçonner que des gentils puissent étaler du lard sur la surface du fromage suivant une pratique répandue parmi le peuple dans l'ouest? Réponse. Si le fromage appartient à un juif, il est donc évident que nous ne nous en préoccupons pas, car on a dit qu’il soit permis de manger asafoetida, la sauce de poisson, le pain et le fromage [étant transmis par un gentil] avec un seul sceau (Le Talmud de Babylone, ʿAvodah Zarah, 39a). Il ne faut craindre qu’un remplacement [viz. un gentil peut remplacer un fromage propre par un autre qui soit impropre], mais personne ne se jamais préoccupait de ce qu’il puisse venir à étaler du lard sur la surface du fromage pour tromper un juif. Ça ressort clairement du Talmud. Même si le fromage appartient à des non-juifs, aujourd’hui nous ne nous préoccupons pas [de ce qu’on peut abimer les aliments préparés pour des juifs avec du lard] et ils vont s’exposer au châtiment s’ils mangent du fromage pendant les jours quand il leur est défendu de manger de la viande. Nous ne nous préoccupons pas de tout ce qui soit non conforme à leur usages selon ce qu’on dit sur les brebis.

Source traduction française

N.Koryakina

Résumé et contexte

Ce responsum traite la question des usages alimentaires différents répandus parmi les juifs et les chrétiens en Catalogne. Il fut permis aux juifs de manger le fromage préparé par des non juifs si la préparation fut effectuée en présence d'un juif. Le texte donne l'impression qu'Adret connait un peu les pratiques des chrétiens concernant le jeûne.

Signification historique

Le texte révèle des soupçonnes qui existaient en Catalogne dans le milieu des communautés juives envers les chrétiens. Il nous permet de mieux connaitre la mentalité des juifs et leurs idées concernant les usages alimentaires de la société dominante ainsi que les relations entre les employeurs juifs et les employés chrétiens.

Etudes

  • D. Freidenreich, "Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law" (University of California Press, 2011), 170-180.
  • L. Greenspoon, R. Simkins, G. Shapiro, eds., Food and Judaism :‎ [proceedings of the fifteenth Annual Symposium of the Philip M. and Ethel Klutznick Chair in Jewish Civilization, October 27-28, 2002] /‎ (‎Omaha:‎ ‪ Creighton University Press,‎ ‪ 2002), 345p.
  • D. Kraemer, Jewish Eating and Identity Through the Ages (Routledge, 2007), 42-50.

Mots-clés

; alimentation ; Juifs/Judaïsme

Auteur de la notice

Nadezda   Koryakina

Comment citer cette notice

Notice n°252318, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait252318/.

^ Haut de page