./.

Κανόνες τῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐν τῷ Τρούλλῳ τοῦ Τρούλλῳ τοῦ βασιλικοῦ παλατίου συνελθόντων ἁγίων πατέρων ἐπὶ Ἰουστινιανοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ φιλοχρίστου ἠμῶν Βασιλέως[c.11]

Assemblée

Concilium Quinisextum

Titre en français

Canons des saints pères qui se sont réunis dans la salle Trullo du palais royal sous Justinien, notre plus pieux et empereur qui aime le Christ, Canon 11

Titre descriptif

Onzième canon du concile in Trullo: il ne faut pas s'associer avec les juifs ou recevoir des médicaments de leur part

Type de texte

Canon de concile

Texte

Μηδεὶς τῶν ἐν ἰερατικῷ καταλεγομένων τάγματι, ἢ λαίκός, τὰ παρὰ τῶν Ἰουδαίων ἄζυμα ἐσθιέτω, ἢ | προσοικειούσθω, ἢ ἐν νόσοις προσκαλείσθω καὶ ἰατρείας παρ’ αὐτῶν λαμβανέτω, ἢ ἐν βαλανείοις τούτοις παντελῶς συλλουέσθω· εἰ δέ τις τοῦτο πρᾶξι ἐπιχειροίη, εἰ μὲν κληρικὸς εἴη, καθαιρείσθω, εἰ δὲ λαϊκός, ἀφοριζέσθω.

Langue

Grec

Source du texte original

Concilium Quinisextum, ed. and trans., H. Ohme, canon 11, p. 196.

Datation

  • Date fixe : 692
  • Précisions : Les dates exactes du début et de la fin du concile ne sont pas connues.

Aire géographique

Traduction française

Qu'aucun de ceux qui sont inscrits dans les rangs du clergé, ou même un laïc ne mange les azymes en usage chez les Juifs, ni ne se rende leur familier ni ne les appelle dans les maladies, recevant d'eux des remèdes, ni ne fréquente absolument les bains publics en leur compagnie ; si quelqu'un tente de faire cela, clerc, qu'il soit déposé, laïc, excommunié.

Source traduction française

http://www.orthodoxa.org/FR/orthodoxie/droit%20canon/canons6econcileintrullo.htm

Résumé et contexte

Ce canon interdit aux chrétiens de prendre des azymes de Juifs, ainsi que toute association étroite avec eux, la consultation des médecins juifs, ou se baigner avec eux dans les bains publics. Un tel canon généralisé implique clairement que les chrétiens doivent avoir aucun contact social étroit avec les Juifs.

Signification historique

Le contexte d'origine de ce canon n'est pas clair. Les commentateurs ultérieurs, comme Balsamon, ont correctement déduit que le Canon ordonne aux chrétiens de minimiser tout contact avec les juifs. Écrivant au XIIème siècle, il a interprété l'interdiction de manger du pain azyme comme une correction de l'utilisation par l'église latine de pain azyme dans la communion. Toutefois, au VIIème siècle, la croyance populaire peut avoir maintenu que les médecins juifs étaient plus efficaces, et certaines coutumes juives sont peut-être restées populaires parmi les chrétiens (cf. Sharf, p. 56). Le concile in Trullo a été convoqué alors que les Byzantins subissaient le choc des défaites successives face à des musulmans arabes et tentaient également d'absorber les Slaves qui avaient émigré dans les Balkans, tout en bas dans le Péloponnèse. Peut-être à cause de ces deux raisons, les Byzantins ont cherché à imposer une uniformité sur les signes les plus évidents de la différence dans leur propre domaine.

Liens

Editions

  • P.-P. Joannou, Discipline générale antique (IIe-IXe s.) 1, (Rome 1963) 97-241.
  • J. D. Mansi, ed., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 11 (Granz 1960 reprint, Florence 1765) 921-1006.
  • H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).
  • G. A. Rhalles / M. Potles, Σύνταγμα τῶν θείων καὶ ἱερῶν κανόνων 2 (Athens, 1853) 295-554.

Traductions

  • English: The Seven Ecumenical Councils, Nicene and Post-Nicene Fathers, 2nd series, v.14, P. Schaff and H. Wace eds., (New York, 1900).
  • German: H. Ohme, ed., Das Konzil Quinisextum, (Turnhout 2006).

Etudes

  • R. Bonfil, O. Irshai, G. STroumsa, and R. Talgam, Jews in Byzantium: Dialectics of Minority and Majority Cultures, (Leiden and Boston 2012).
  • A. Sharf, Byzantine Jewry: from Justinian to the Fourth Crusade, (London 1971).

Mots-clés

bains ; byzantins ; guérison ; Juifs/Judaïsme ; médecins ; médicament ; pain azyme

Auteur de la notice

Benjamin   de Lee

Collaborateurs de la notice

Claire   Chauvin  :  relecture -corrections

Comment citer cette notice

Notice n°268341, projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l'espace euro-méditerranéen (Ve- XVesiècle)»

Edition électronique Telma, IRHT, Institut de Recherche et d'Histoire des Textes - Orléans http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait268341/.

^ Haut de page