> Extrait

Apollonios de Rhodes, Argonautiques, 2, 1-136 Vian-Delage.

<< < / > >>

Date du texte cité

IIIe siècle av. J.-C.

Texte (version originale)

Ἔνθα δ' ἔσαν σταθμοί τε βοῶν αὖλίς τ' Ἀμύκοιο,

Βεβρύκων βασιλῆος ἀγήνορος, ὅν ποτε νύμφη

τίκτε Ποσειδάωνι Γενεθλίῳ εὐνηθεῖσα

Βιθυνὶς Μελίη, ὑπεροπληέστατον ἀνδρῶν·

ὅς τ' ἐπὶ καὶ ξείνοισιν ἀεικέα θεσμὸν ἔθηκε,

μή τιν' ἀποστείχειν, πρὶν πειρήσασθαι ἑοῖο

πυγμαχίης· πολέας δὲ περικτιόνων ἐδάιξε.

Καὶ δὲ τότε προτὶ νῆα κιών, χρειώ μιν ἐρέσθαι

ναυτιλίης, οἵ τ' εἶεν, ὑπερβασίῃσιν ἄτισσεν,

τοῖον δ' ἐν πάντεσσι παρασχεδὸν ἔκφατο μῦθον·

"Κέκλυθ', ἁλίπλαγκτοι, τάπερ ἴδμεναι ὔμμιν ἔοικεν.

οὔ τινα θέσμιόν ἐστιν ἀφορμηθέντα νέεσθαι

ἀνδρῶν ὀθνείων, ὅς κεν Βέβρυξι πελάσσῃ,

πρὶν χείρεσσιν ἐμῇσιν ἑὰς ἀνὰ χεῖρας ἀεῖραι.

Τῶ καί μοι τὸν ἄριστον ἀποκριδὸν οἶον ὁμίλου

πυγμαχίῃ στήσασθε καταυτόθι δηρινθῆναι.

Εἰ δ' ἂν ἀπηλεγέοντες ἐμὰς πατέοιτε θέμιστας,

ἧ κέν τις στυγερῶς κρατερὴ ἐπιέψετ' ἀνάγκη."

Ἦ ῥα μέγα φρονέων· τοὺς δ' ἄγριος εἰσαΐοντας

εἷλε χόλος· περὶ δ' αὖ Πολυδεύκεα τύψεν ὁμοκλη

αἶψα δ' ἑῶν ἑτάρων πρόμος ἵστατο, φώνησέν τε·

"Ἴσχεο νῦν, μηδ' ἄμμι κακήν, ὅτις εὔχεαι εἶναι,

φαῖνε βίην· θεσμοῖς γὰρ ὑπείξομεν, ὡς ἀγορεύεις.

Αὐτὸς ἑκὼν ἤδη τοι ὑπίσχομαι ἀντιάασθαι."

Ὣς φάτ' ἀπηλεγέως· ὁ δ' ἐσέδρακεν ὄμμαθ' ἑλίξας,

ὥς τε λέων ὑπ' ἄκοντι τετυμμένος, ὅν τ' ἐν ὄρεσσιν

ἀνέρες ἀμφιπένονται· ὁ δ' ἰλλόμενός περ ὁμίλῳ

τῶν μὲν ἔτ' οὐκ ἀλέγει, ἐπὶ δ' ὄσσεται οἰόθεν οἶον

ἄνδρα τόν, ὅς μιν ἔτυψε παροίτατος, οὐδ' ἐδάμασσεν.

Ἔνθ' ἀπὸ Τυνδαρίδης μὲν ἐύστιπτον θέτο φᾶρος

λεπταλέον, τό ῥά οἵ τις ἑὸν ξεινήιον εἶναι

ὤπασε Λημνιάδων· ὁ δ' ἐρεμνὴν δίπτυχα λώπην

αὐτῇσιν περόνῃσι καλαύροπά τε τρηχεῖαν

κάββαλε τὴν φορέεσκεν ὀριτρεφέος κοτίνοιο.

Αὐτίκα δ' ἐγγύθι χῶρον ἑαδότα παπτήναντες

ἷζον ἑοὺς δίχα πάντας ἐνὶ ψαμάθοισιν ἑταίρους,

οὐ δέμας οὐδὲ φυὴν ἐναλίγκιοι εἰσοράασθαι.

ἀλλ' ὁ μὲν ἢ ὀλοοῖο Τυφωέος, ἠὲ καὶ αὐτῆς

Γαίης εἶναι ἔϊκτο πέλωρ τέκος, οἷα πάροιθεν

χωομένη Διὶ τίκτεν· ὁ δ' οὐρανίῳ ἀτάλαντος

ἀστέρι Τυνδαρίδης, οὗπερ κάλλισται ἔασιν

ἑσπερίην διὰ νύκτα φαεινομένου ἀμαρυγαί.

τοῖος ἔην Διὸς υἱός, ἔτι χνοάοντας ἰούλους

ἀντέλλων, ἔτι φαιδρὸς ἐν ὄμμασιν. ἀλλά οἱ ἀλκὴ

καὶ μένος ἠύτε θηρὸς ἀέξετο· πῆλε δὲ χεῖρας

πειράζων, εἴ θ' ὡς πρὶν ἐυτρόχαλοι φορέονται,

μηδ' ἄμυδις καμάτῳ τε καὶ εἰρεσίῃ βαρύθοιεν.

Οὐ μὰν αὖτ' Ἄμυκος πειρήσατο· σῖγα δ' ἄπωθεν

ἑστηὼς εἰς αὐτὸν ἔχ' ὄμματα, καί οἱ ὀρέχθει

θυμὸς ἐελδομένῳ στηθέων ἐξ αἷμα κεδάσσαι.

Τοῖσι δὲ μεσσηγὺς θεράπων Ἀμύκοιο Λυκωρεὺς

θῆκε πάροιθε ποδῶν δοιοὺς ἑκάτερθεν ἱμάντας

ὠμούς, ἀζαλέους, περὶ δ' οἵ γ' ἔσαν ἐσκληῶτες.

Αὐτὰρ ὁ τόν γ' ἐπέεσσιν ὑπερφιάλοισι μετηύδα·

"Τῶνδέ τοι ὅν κ' ἐθέλῃσθα, πάλου ἄτερ ἐγγυαλίξω

αὐτὸς ἑκών, ἵνα μή μοι ἀτέμβηαι μετόπισθεν.

Ἀλλὰ βάλευ περὶ χειρί· δαεὶς δέ κεν ἄλλῳ ἐνίσποις,

ὅσσον ἐγὼ ῥινούς τε βοῶν περίειμι ταμέσθαι

ἀζαλέας, ἀνδρῶν τε παρηίδας αἵματι φύρσαι."

Ὣς ἔφατ'· αὐτὰρ ὅγ' οὔ τι παραβλήδην ἐρίδηνεν.

ἦκα δὲ μειδήσας, οἵ οἱ παρὰ ποσσὶν ἔκειντο,

τοὺς ἕλεν ἀπροφάτως. Τοῦ δ' ἀντίος ἤλυθε Κάστωρ

ἠδὲ Βιαντιάδης Ταλαὸς μέγας· ὦκα δ' ἱμάντας

ἀμφέδεον, μάλα πολλὰ παρηγορέοντες ἐς ἀλκήν.

τῷ δ' αὖτ' Ἄρητός τε καὶ Ὄρνυτος, οὐδέ τι ᾔδειν

νήπιοι ὕστατα κεῖνα κακῇ δήσαντες ἐν αἴσῃ.

Οἱ δ' ἐπεὶ οὖν ἱμᾶσι διασταδὸν ἠρτύναντο,

αὐτίκ' ἀνασχόμενοι ῥεθέων προπάροιθε βαρείας

χεῖρας, ἐπ' ἀλλήλοισι μένος φέρον ἀντιόωντες.

Ἔνθα δὲ Βεβρύκων μὲν ἄναξ, ἅ τε κῦμα θαλάσσης

τρηχὺ θοὴν ἐπὶ νῆα κορύσσεται, ἡ δ' ὑπὸ τυτθὸν

ἰδρείῃ πυκινοῖο κυβερνητῆρος ἀλύσκει,

ἱεμένου φορέεσθαι ἔσω τοίχοιο κλύδωνος,

ὧς ὅ γε Τυνδαρίδην φοβέων ἕπετ' οὐδέ μιν εἴα

δηθύνειν, ὁ δ' ἄρ' αἰὲν ἀνούτατος ἣν διὰ μῆτιν

ἀίσσοντ' ἀλέεινεν· Ἀπηνέα δ' αἶψα νοήσας

πυγμαχίην, ᾗ κάρτος ἀάατος, ᾗ τε χερείων,

στῆ ῥ ἄμοτον καὶ χερσὶν ἐναντία χεῖρας ἔμιξεν.

Ὡς δ' ὅτε νήια δοῦρα θοοῖς ἀντίξοα γόμφοις

ἀνέρες ὑληουργοὶ ἐπιβλήδην ἐλάοντες

θείνωσι σφύρῃσιν, ἐπ' ἄλλῳ δ' ἄλλος ἄηται

δοῦπος ἄδην· ὣς τοῖσι παρήιά τ' ἀμφοτέρωθεν

καὶ γένυες κτύπεον, βρυχὴ δ' ὑπετέλλετ' ὀδόντων

ἄσπετος. Οὐδ' ἔλληξαν ἐπισταδὸν οὐτάζοντες,

ἔστε περ οὐλοὸν ἆσθμα καὶ ἀμφοτέρους ἐδάμασσε.

Στάντε δὲ βαιὸν ἄπωθεν ἀπωμόρξαντο μετώπων

ἱδρῶ ἅλις, καματηρὸν ἀυτμένα φυσιόωντε.

ἂψ δ' αὖτις συνόρουσαν ἐναντίω, ἠύτε ταύρω

φορβάδος ἀμφὶ βοὸς κεκοτηότε δηριάασθον.

Ἔνθα δ' ἔπειτ' Ἄμυκος μὲν ἐπ' ἀκροτάτοισιν ἀερθείς,

βουτύπος οἷα πόδεσσι τανύσσατο, κὰδ δὲ βαρεῖαν

χεῖρ' ἐπὶ οἷ πελέμιξεν· ὁ δ' ἀίσσοντος ὑπέστη,

κρᾶτα παρακλίνας, ὤμῳ δ' ἀνεδέξατο πῆχυν

τυτθόν. Ὁ δ' ἄγχ' αὐτοῖο παρὲκ γόνυ γουνὸς ἀμείβων

κόψε μεταΐγδην ὑπὲρ οὔατος, ὀστέα δ' εἴσω

ῥῆξεν· ὁ δ' ἀμφ' ὀδύνῃ γνὺξ ἤριπεν. Οἱ δ' ἰάχησαν

ἥρωες Μινύαι· τοῦ δ' ἀθρόος ἔκχυτο θυμός.

Οὐδ' ἄρα Βέβρυκες ἄνδρες ἀφείδησαν βασιλῆος,

ἀλλ' ἄμυδις κορύνας ἀζηχέας ἠδὲ σιγύννους

ἰθὺς ἀνασχόμενοι Πολυδεύκεος ἀντιάασκον.

τοῦ δὲ πάρος κολεῶν εὐήκεα φάσγαν' ἑταῖροι

ἔσταν ἐρυσσάμενοι. Πρῶτός γε μὲν ἀνέρα Κάστωρ

ἤλασ' ἐπεσσύμενον κεφαλῆς ὕπερ· ἡ δ' ἑκάτερθεν

ἔνθα καὶ ἔνθ' ὤμοισιν ἐπ' ἀμφοτέροισι κεάσθη.

Αὐτὸς δ' Ἰτυμονῆα πελώριον ἠδὲ Μίμαντα,

τὸν μὲν ὑπὸ στέρνοιο θοῷ ποδὶ λὰξ ἐπορούσας

πλῆξε καὶ ἐν κονίῃσι βάλεν· τοῦ δ' ἆσσον ἰόντος

δεξιτερῇ σκαιῆς ὑπὲρ ὀφρύος ἤλασε χειρί,

δρύψε δέ οἱ βλέφαρον, γυμνὴ δ' ὑπελείπετ' ὀπωπή.

Ὠρεΐτης δ' Ἀμύκοιο βίην ὑπέροπλος ὀπάων

οὖτα Βιαντιάδαο κατὰ λαπάρην Ταλαοῖο,

ἀλλά μιν οὐ κατέπεφνεν, ὅσον δ' ἐπὶ δέρματι μοῦνον

νηδυίων ἄψαυστος ὑπὸ ζώνην θόρε χαλκός.

Αὔτως δ' Ἄρητος μενεδήιον Εὐρύτου υἷα

Ἴφιτον ἀζαλέῃ κορύνῃ στυφέλιξεν ἐλάσσας,

οὔ πω κηρὶ κακῇ πεπρωμένον· ἦ τάχ' ἔμελλεν

αὐτὸς δῃώσεσθαι ὑπὸ ξίφει Κλυτίοιο.

Καὶ τότ' ἄρ' Ἀγκαῖος Λυκοόργοιο θρασὺς υἱὸς

αἶψα μάλ' ἀντεταγὼν πέλεκυν μέγαν ἠδὲ κελαινὸν

ἄρκτου προσχόμενος σκαιῇ δέρος ἔνθορε μέσσῳ

ἐμμεμαὼς Βέβρυξιν· ὁμοῦ δέ οἱ ἐσσεύοντο

Αἰακίδαι, σὺν δέ σφιν ἀρήιος ὤρνυτ' Ἰήσων.

Ὡς δ' ὅτ' ἐνὶ σταθμοῖσιν ἀπείρονα μῆλ' ἐφόβησαν

ἤματι χειμερίῳ πολιοὶ λύκοι ὁρμηθέντες

λάθρῃ ἐυρρίνων τε κυνῶν αὐτῶν τε νομήων,

μαίονται δ' ὅ τι πρῶτον ἐπαΐξαντες ἕλωσι,

πόλλ' ἐπιπαμφαλόωντες ὁμοῦ, τὰ δὲ πάντοθεν αὔτως

στείνονται πίπτοντα περὶ σφίσιν· ὣς ἄρα τοί γε

λευγαλέως Βέβρυκας ὑπερφιάλους ἐφόβησαν.

Ὡς δὲ μελισσάων σμῆνος μέγα μηλοβοτῆρες

ἠὲ μελισσοκόμοι πέτρῃ ἔνι καπνιόωσιν,

αἱ δ' ἤτοι τείως μὲν ἀολλέες ᾧ ἐνὶ σίμβλῳ

βομβηδὸν κλονέονται, ἐπιπρὸ δὲ λιγνυόεντι

καπνῷ τυφόμεναι πέτρης ἑκὰς ἀίσσουσιν·

ὧς οἵγ' οὐκέτι δὴν μένον ἔμπεδον, ἀλλὰ κέδασθεν

εἴσω Βεβρυκίης, Ἀμύκου μόρον ἀγγελέοντες·

Traduction

Là étaient les étables des bœufs et la demeure d'Amycos, le roi superbe des Bébryces, lui qu'enfanta autrefois la nymphe bithynienne Mélia, unie au dieu de la génération, Poséidon. C'était le plus insolent des hommes : il avait même coutume d'imposer aux étrangers une loi injuste. Personne ne pouvait quitter le pays avant de s'être essayé contre lui au pugilat; il avait ainsi tué beaucoup d'hommes des peuples voisins. Alors aussi il vint vers le navire s'enquérir de ce qui avait rendu l'expédition nécessaire, demander aux héros qui ils étaient; il les traita avec un souverain mépris et, s'étant avancé au milieu de leur assemblée, il parla ainsi : « Gens qui errez sur la mer, écoutez ce qu'il convient que vous sachiez. La loi est ici que nul étranger qui a abordé chez les Bébryces ne puisse partir avant d'en être venu aux mains avec moi. Aussi, choisissez-moi le plus brave de votre compagnie et placez-le ici même, seul, en face de moi, pour lutter au pugilat. Mais, si vous négligez mes lois, si vous les foulez aux pieds, une invincible nécessité vous poursuivra cruellement. »

Il parla ainsi, plein d'orgueil; eux, en entendant ces paroles, une sauvage colère les prit. Mais Pollux surtout se sentit atteint par cette provocation. Il se leva aussitôt, champion de ses compagnons, et s'écria : « Contiens-toi, maintenant : quel que tu te vantes d'être, n'étale pas devant nous cette violence mauvaise. Tes lois, nous nous y soumettrons comme tu le demandes. Et moi-même, dès à présent, je m'engage bien volontiers à lutter contre toi. »

Il parla ainsi, sans ménagements; l'autre le regarda en roulant les yeux, tel un lion, frappé par un javelot, un lion que des hommes attaquent dans les montagnes. Enveloppé par leur foule, il ne s'inquiète plus d'eux, mais il regarde seul à seul celui qui l'a blessé le premier, et qui ne l'a pas tué. Alors donc le Tyndaride déposa le manteau bien foulé, finement tissé, qu'une des Lemniennes lui avait donné comme présent d'hospitalité. Amycos, de son côté, jeta à terre, avec les agrafes, son double manteau de peau de couleur sombre et un bâton recourbé qu'il portait, un bâton raboteux d'olivier sauvage né sur la montagne. Quand, après avoir regardé de tous côtés aux environs, ils eurent trouvé un endroit à leur convenance, ils placèrent tous leurs compagnons sur le sable du rivage, en deux troupes séparées. Pour ceux qui les voyaient, rien d'égal dans les deux adversaires: ni la stature, ni la prestance. L'un semblait le fils du funeste Typhon, ou même le rejeton monstrueux qu'autrefois Gaia, dans sa colère contre Zeus, mit au monde; l'autre, le Tyndaride, était comparable à un astre céleste dont la vive lumière est si belle quand elle resplendit dans les ombres du soir. Tel était le fils de Zeus : un léger duvet poussait encore sur ses joues; l'éclat de la jeunesse brillait encore dans ses yeux. Mais sa force, son impétuosité grandissaient comme celles d'une bête féroce. Il lançait ses bras en tous sens pour voir s'ils se mouvaient, agiles comme autrefois, si le rude labeur et l'effort de ramer ne les avaient pas, l'un et l'autre, alourdis. Amycos, lui, ne taisait pas l'essai de ses forces; mais il se tenait en silence loin du Tyndaride, les yeux fixés sur lui, et son cœur bondissait, tant il désirait faire couler le sang de la poitrine de son ennemi. Cependant Lycoreus, le serviteur d'Amycos, plaça devant chacun d'eux, à leurs pieds, une paire de cestes de cuir cru, desséchés, qui étaient devenus très durs. Alors Amycos adressa à son adversaire ces paroles arrogantes : « De ces deux paires de cestes, je te remettrai en mains celle que tu voudras, sans tirer au sort. Je le ferai de moi-même, bien volontiers, pour que tu ne puisses pas ensuite m'adresser de reproches. Mets-les autour de tes mains; et puis tu diras à d'autres, en connaissance de cause, combien je suis habile à me tailler de dures lanières dans le cuir de bœuf et à souiller de sang les joues des hommes. »

II dit : mais Pollux ne lui répondit aucune parole d'injure; il sourit doucement et prit, sans hésiter, les cestes placés à ses pieds. Vers lui vinrent Castor et le grand Talaos, fils de Bias; ils lièrent rapidement les cestes autour de ses poignets, et, par beaucoup de paroles, l'encouragèrent à la valeur. Arétos et Ornytos rendirent le même office à Amycos : ils ne se doutaient pas — ignorants de l'avenir! — que c'était pour la dernière fois qu'ils les attachaient à cet homme destiné à un sort funeste.

Alors donc que les deux adversaires se trouvèrent placés à quelque distance l'un de l'autre et munis de leurs cestes, aussitôt ils élevèrent devant leur visage leurs mains devenues lourdes, et marchèrent l'un contre l'autre, pleins de fureur. Le roi des Bébryces s'élance : tel le flot de la mer se dresse et se rue contre un navire rapide; mais, grâce à l'habileté d'un sage pilote, le navire se détourne un peu, alors que le flot fait effort pour se précipiter à travers les parois. C'est ainsi qu'il faisait fuir et poursuivait le Tyndaride, sans lui donner de relâche; mais celui-ci, toujours sans blessure, grâce à sa prudence, reculait devant lui en bondissant. Quand il se fut rendu compte du fort et du faible d'Amycos au cruel pugilat, alors il s'arrêta tout à coup et en vint furieusement aux mains avec lui. Ainsi, lorsque des hommes qui travaillent le bois battent à coups de marteau les pièces d'un navire qui résistent aux chevilles aiguës, et les fixent de la sorte les unes par-dessus les autres, en même temps le bruit des unes est répercuté par le bruit des autres. Ainsi leurs joues à tous deux et leurs mâchoires craquaient sous les coups; leurs dents grinçaient d'une manière indicible. Ils ne cessèrent leurs coups ininterrompus qu'au moment où, leur respiration devenant haletante et pénible, ils se trouvèrent domptés tous les deux. Ils s'écartèrent un peu l'un de l'autre pour essuyer l'abondante sueur qui coulait de leur visage; essoufflés, leur respiration était pénible. Mais bientôt ils se précipitèrent de nouveau l'un contre l'autre : tels deux taureaux qui combattent avec fureur pour une génisse engraissée dans les pâturages. Enfin, Amycos se dressa sur la pointe des pieds, comme un homme qui va assommer un bœuf; il prit son élan, et laissa retomber sa lourde main sur Pollux; mais celui-ci soutint le choc en détournant la tête, et garantit son épaule en élevant le coude. Ensuite, faisant quelques pas vers Amycos, sans se hâter, il le frappa violemment au-dessus de l'oreille et lui brisa les os à l'intérieur de la tête; la souffrance fit tomber le roi à genoux et les héros Myniens poussèrent des exclamations; mais la vie d'Amycos s'en alla avec rapidité. Cependant les hommes Bébryces n'abandonnèrent pas leur roi : loin de là, tous ensemble, armés de dures massues et d'épieux, ils marchèrent droit à Pollux et se lancèrent sur lui. Mais, devant le héros se dressèrent ses compagnons, leurs glaives aigus dégainés. Le premier, Castor, frappa un assaillant sur la tête; et, fendue en deux, la tète retomba des deux côtés sur les épaules de l'homme. Pollux était attaqué à la fois par l'immense Itymoneus et par Mimas; celui-ci, il se précipita sur lui à coups de pied, le frappa au-dessous de la poitrine et le fit rouler dans la poussière; celui-là s'approchait de très près : de la main droite, il l'atteignit sur le sourcil gauche, déchira la paupière et laissa l'œil à nu. Oreidès, que sa force faisait un des plus insolents compagnons d'Amycos, blessa au flanc le Biantide Talaos. Mais il ne le tua pas; car, sans atteindre les intestins, l'airain ne fit qu'entamer légèrement la peau au-dessous de la ceinture. De même, Arétos attaqua et frappa de sa massue en bois dur le courageux fils d'Eurytos, Iphitos, qui n'était pas encore marqué pour une destinée fatale : et Arétos devait lui-même bientôt périr par le glaive de Clytios. Et alors Ancaios, fils audacieux de Lycourgos, brandissant vigoureusement une hache immense, et de sa main gauche tenant devant lui, comme un bouclier, la noire dépouille d'un ours, Ancaios se lança tout à coup avec impétuosité au milieu des Bébryces; en même temps se précipitaient les Aiacides, et, avec eux, Jason, cher à Arès. Tels, dans les parcs des troupeaux, par un jour d'hiver, des loups au poil gris effraient la foule des brebis : ils se sont précipités dans l'enclos, sans être devinés par les chiens à l'odorat subtil, ni parles bergers eux-mêmes; impatients, ils se demandent sur quelle brebis ils vont se jeter, quelle ils emporteront la première, et cependant ils en contemplent beaucoup à la fois; mais elles se serrent de tous côtés, tombant les unes contre les autres. Tels, les héros frappaient d'une crainte terrible les Bébryces insolents. De même que des bergers ou des hommes qui s'occupent de recueillir le miel enfument un nombreux essaim dans un rocher creux : les abeilles, d'abord, restent quelque temps, foule pressée, à s'agiter en bourdonnant dans leur demeure; mais, une fois que la fumée épaisse commence à les étouffer, elles se précipitent hors de leur rocher. Ainsi les Bébryces résistèrent peu de temps, et bientôt se dispersèrent à l'intérieur de leur pays pour annoncer la destinée d'Amycos.

Source de la traduction

Traduction de La Ville de Mirmont modifiée

Paraphrase/Commentaire sur le texte

Le chant II commence immédiatement par un épisode un peu à part, qui semble faire écho à l'épisode d'Hylas à la fin du chant I. C'est l'épisode du combat avec Amycos lors de l'escale chez les Bébryces (qui n'est cependant pas totalement sans lien avec le reste du chant ; cela prépare notamment l'accueil chez Lycos) : il y a une concordance chronologique entre la mort d'Amycos et l'invasion du pays des Bérbyces par les Mariandyniens.

Dans la tradition la plus ancienne, Amycos est le gardien d'une source, près du port, et oblige les voyageurs à se battre avec lui au pugilat jusqu'au jour où il est vaincu par Pollux. L'histoire est même racontée par Théocrite (Idylle, 22, 34-53 = ID 252275). Le sujet semble avoir été traité déjà avant l'époque alexandrine par Sophocle et Épicharme, sur un mode plaisant (drame satyrique et comédie).

Apollonios prend le contre-pied de cette tradition "légère" dans la représentation d'Amycos. Pour lui, Amycos n'est pas seulement un rustaud mal dégrossi, mais il est un personnage effrayant. Ce passage le compare d'ailleurs à un fils de Typhon ou au Géant lui-même (Apollon rappelle la tradition selon laquelle la Terre aurait enfanté les Géants par colère contre Zeus, pour venger le sort des Titans). Les comparaisons (v. 50 et 59) montrent qu'il est assoiffé de sang ; c'est une sorte de monstre sanguinaire tel qu'il en existe dans les récits mythologiques qui impliquent des héros civilisateurs comme Héraclès.

Face à Amycos, Pollux apparaît ici comme un héros jeune et puissant. Même après l'abandon d'Héraclès, il y a donc encore parmi les Argonautes des héros susceptibles comme lui de débarrasser le monde des êtres qui sèment la terreur. Apollonios évite dans son récit tous les éléments qui l'éloigneraient du combat proprement dit. Tout est bien ici centré sur l'opposition d'Amycos et de Pollux. Le récit se déroule entre trois moments :

A. Les préparatifs (1-66):

d'abord le défi (discours d'Amycos, réplique de Pollux, réaction d'Amycos) aux v. 8-29 ; puis la préparation des adversaires (ils enlèvent leurs vêtements ; les spectateurs se rassemblent ; les deux adversaires sont présentés ; Pollux fait des gestes d'assouplissement alors qu'Amycos reste immobile) aux v. 30-50 ; enfin l'épisode des cestes aux v. 51-66.

B. Les premières phases du combat (67-98):

on a le choc initial ; puis une pause ; la reprise est marquée par l'attaque manquée d'Amycos et le contre-attaque de Pollux victorieuse.

C. Les suites du combat singulier (102-136)

- Aristie des Dioscures, Castor puis Pollux

-mêlée générale à travers le cas de 5 personnages

-assaut final et mise en fuite de Bébryces

Apollonios dans son récit fait preuve d'un assez grand réalisme. Il suit dans ses grandes lignes le déroulement d'un combat dans le cadre épique, notamment dans la troisième partie du récit.

La bataille rangée est sans doute une invention d'Apollonios lui-même. On voit en effet que chez Valerius Flaccus les Bébryces s'enfuient sans combat. Ici la bataille est essentielle pour la composition du chant II car elle permet d'assurer le lien avec l'épisode chez Lycos.

Rédacteur du commentaire

C. Cusset et E. Prioux

Indexation

Toponyme(s):

Bébrycie

Ethnique(s):

Bébryce; Minyens

Mot(s)-clé(s) :

manteau; boxe; agrafe

Commentaire iconographique 1

Commentaire

Les préparatifs du match de boxe qui oppose Amycos et Pollux seraient représentés sur un stamnos étrusque de la Villa Giulia 6152 (LIMC s.v. "Amykos" n° 1; 400-370 av. J.-C.) : deux athlètes nus, des lanières autour des mains, sont frottés d'huile par un aide. L'un, probablement Pollux, debout au centre, est assisté par Niké, ce qui le désigne comme le futur vainqueur, tandis que l'autre, Amycos, assis plus bas, la tête levée vers son adversaire, est aidé par un jeune homme.

Sur un miroir prénestin (Rome, Villa Giulia 24 864; LIMC s.v. "Amykos" n° 2; vers 300 av. J.-C.), les deux protagonistes, équipés de cestes, sont désignés par des inscriptions. Amykos assis se retourne vers Pollux avec lequel il semble converser, évoquant peut-être le défi entre les deux adversaires.

Une statue de bronze d'un pugiliste assis a été parfois rapprochée à tort de deux statues d'hommes debout, avec lesquels elle aurait formée un hypothétique groupe d'Amykos et des Dioscures (Rome, Mus. des Thermes 1055 et 1049. LIMC s.v. "Amykos" n° 20; "Dioskouroi/Castores n°21. Milieu du Ier s. av. J.-C.).

Objet(s) et image(s)

http://www.limc-france.fr/objet/14483

http://www.limc-france.fr/objet/14484

Auteur du commentaire iconographique

N. Icard

Commentaire iconographique 2

Commentaire

Une mosaïque de pavement, de la maison des Pugilistes, du Ier s. ap. J.-C. (LIMC Suppl. "Amykos" n° add. 1) représente deux pugilistes, le vainqueur est debout auprès du vaincu à terre. Les reste d'une inscription ]CUS, désignerait ce dernier comme Amykos. C'est la seule représentation connue à ce jour qui montre cette issue du combat.

Objet(s) et image(s)

http://www.limc-france.fr/objet/14482

Auteur du commentaire iconographique

N. Icard

Commentaire iconographique 3

Commentaire

Sur l'iconographie d'Ancaios, voir ID 252275.

Auteur du commentaire iconographique

É. Prioux

Comment citer cette notice

Texte n°30546 dans CALLYTHEA [En ligne]; http://www.cn-telma.fr/callythea/extrait30546/. Première version : 26/01/11. Date de mise à jour : 20/10/13

Mentions légales | Colophon | Contacts | Haut de page