> Extrait

Théocrite, Idylle 25, 1-33 Gow.

<< < / > >>

Date du texte cité

IIIe siècle av. J.-C.

Texte (version originale)

Τὸν δ᾿ ὁ γέρων προσέειπε βοῶν ἐπίουρος ἀροτρεύς,

παυσάμενος ἔργοιο τό οἱ μετὰ χερσὶν ἔκειτο·

'ἔκ τοι, ξεῖνε, πρόφρων μυθήσομαι ὅσσ᾿ ἐρεείνεις,

Ἑρμέω ἁζόμενος δεινὴν ὄπιν εἰνοδίοιο·

τὸν γάρ φασι μέγιστον ἐπουρανίων κεχολῶσθαι,

εἴ κεν ὁδοῦ ζαχρεῖον ἀνήνηταί τις ὁδίτην.

ποῖμναι μὲν βασιλῆος ἐύτριχες Αὐγείαο

οὐ πᾶσαι βόσκονται ἴαν βόσιν οὐδ᾿ ἕνα χῶρον·

ἀλλ᾿ αἳ μέν ῥα νέμονται ἐπ᾿ ὄχθαις ἀμφ᾿ Ἑλισοῦντος,

αἳ δ᾿ ἱερὸν θείοιο παρὰ ῥόον Ἀλφειοῖο,

αἳ δ᾿ ἐπὶ Βουπρασίου πολυβότρυος, αἳ δὲ καὶ ὧδε·

χωρὶc δὲ σηκοί σφι τετυγμένοι εἰσὶν ἑκάσταις.

αὐτὰρ βουκολίοισι περιπλήθουσί περ ἔμπης

πάντεσσιν νομοὶ ὧδε τεθηλότες αἰὲν ἔασι

Μηνίου ἂμ μέγα τῖφος, ἐπεὶ μελιηδέα ποίην

λειμῶνες θαλέθουσιν ὑπόδροσοι εἱαμεναί τε

εἰς ἅλις, ἥ ῥα βόεσσι μένος κεραῇσιν ἀέξει.

αὖλις δέ σφισιν ἥδε τεῆς ἐπὶ δεξιὰ χειρός

φαίνεται εὖ μάλα πᾶσι πέρην ποταμοῖο ῥέοντος

κείνῃ, ὅθι πλατάνιστοι ἐπηεταναὶ πεφύασι

χλωρή τ᾿ ἀγριέλαιος, Ἀπόλλωνος νομίοιο

ἱερὸν ἁγνόν, ξεῖνε, τελειοτάτοιο θεοῖο.

εὐθὺς δὲ σταθμοὶ περιμήκεες ἀγροιώταις

δέδμηνθ᾿, οἳ βασιλῆι πολὺν καὶ ἀθέσφατον ὄλβον

ῥυόμεθ᾿ ἐνδυκέως, τριπόλοις σπόρον ἐν νειοῖσιν

ἔσθ᾿ ὅτε βάλλοντες καὶ τετραπόλοισιν ὁμοίως.

οὔρους μὴν ἴcαcι φυτοσκάφοι οἱ πολύεργοι,

ἐς ληνοὺς δ᾿ ἱκνεῦνται ἐπὴν θέρος ὥριον ἔλθῃ.

πᾶν γὰρ δὴ πεδίον τόδ᾿ ἐπίφρονος Αὐγείαο,

πυροφόροι τε γύαι καὶ ἀλωαὶ δενδρήεσσαι,

μέχρις ἐπ᾿ ἐσχατιὰς πολυπίδακος Ἀκρωρείης,

ἃς ἡμεῖς ἔργοισιν ἐποιχόμεθα πρόπαν ἦμαρ,

ἣ δίκη οἰκήων οἷσιν βίος ἔπλετ᾿ ἐπ᾿ ἀγροῦ.

Traduction

Le vieux laboureur, le gardien des boeufs, cessant le travail qui occupait ses mains, lui dit: "Étranger, je te dirai de bon coeur tout ce que tu demandes, car je crains la terrible vengeance d'Hermès, dieu des chemins. On dit que parmi les habitants du ciel, c'est lui qui s'énerve le plus si on refuse d'expliquer à un voyageur la route dont il s'enquiert. Les troupeaux de moutons aux belles toisons appartenant au roi Augias ne paissent pas tous sur la même pâture, ni au même endroit: les uns broutent sur les rives escarpées de part et d'autre de l'Hélisous, d'autres auprès du cours sacré du dieu Alphée, d'autres encore au pays de Bouprasion, abondant en grappes, d'autres finalement ici; les parcs leur ont été construits séparément, un pour chaque troupeau. Mais pour tous les troupeaux de boeufs, aussi grands qu'ils soient, les pâturages sont ici, toujours florissants, dans le grand marais de Ménios: les prés humides et les prairies mouillées produisent en suffisance l'herbe douce comme du miel, qui augmente la force des boeufs cornus. L'étable pour eux tous, tu la vois là, sur ta droite, au-delà du cours du fleuve, où poussent les platanes abondants et l'olivier vert sauvage, sanctuaire pur d'Apollon Nomios, le dieu qui accomplit tout, étranger. Tout près sont construites en longs bâtiments nos habitations, à nous campagnards, qui conservons avec soin pour notre roi ses grandes, ses indicibles richesses, jetant la semence dans des jachères trois fois retournées, et de même dans des jachères quatre fois retournées. Les laborieux jardiniers connaissent les limites, ils viennent aux pressoirs, quand arrive la saison des récoltes. Car toute cette plaine appartient au sage Augias, les champs porteurs d'orge et les vergers riches en arbres, jusqu'aux confins de l'Acroréia aux nombreuses sources, que nous travaillons tout le jour, comme c'est la règle pour les serviteurs dont la vie se passe au champ.

Source de la traduction

traduction A. Kolde

Paraphrase/Commentaire sur le texte

Un vieux paysan, interrogé par Héraclès, lui explique les lieux, par crainte d'Hermès, dieu des chemins: il énumère les pâturages des troupeaux de brebis appartenant à Augias, ceux des troupeaux de vaches, les vastes limites et l'opulence du domaine d'Augias.

Rédacteur du commentaire

A. Kolde

Indexation

Mot(s)-clé(s) :

troupeaux; étable; laboureur

Comment citer cette notice

Texte n°252346 dans CALLYTHEA [En ligne]; http://www.cn-telma.fr/callythea/extrait252346/. Première version : 23/08/12. Date de mise à jour : 30/09/12

Mentions légales | Colophon | Contacts | Haut de page