> Extrait

Théocrite, Idylle 24, 34-63 Gow.

<< < / > >>

Date du texte cité

IIIe siècle av. J.-C.

Texte (version originale)

Ἀλκμήνα δ᾿ ἄκουcε βοᾶc καὶ ἐπέγρετο πράτα·

'ἄνcταθ᾿, Ἀμφιτρύων· ἐμὲ γὰρ δέοc ἴcχει ὀκνηρόν·

ἄνcτα, μηδὲ πόδεccι τεοῖc ὑπὸ cάνδαλα θείηc.

οὐκ ἀίειc, παίδων ὁ νεώτεροc ὅccον ἀυτεῖ;

ἢ οὐ νοέειc ὅτι νυκτὸc ἀωρί που, οἱ δέ τε τοῖχοι

πάντεc ἀριφραδέεc καθαρᾶc ἅπερ ἠριγενείαc;

ἔcτι τί μοι κατὰ δῶμα νεώτερον, ἔcτι, φίλ᾿ ἀνδρῶν.'

ὣc φάθ᾿· ὃ δ᾿ ἐξ εὐνᾶc ἀλόχῳ κατέβαινε πιθήcαc·

δαιδάλεον δ᾿ ὥρμαcε μετὰ ξίφοc, ὅ οἱ ὕπερθεν

κλιντῆροc κεδρίνου περὶ παccάλῳ αἰὲν ἄωρτο.

ἤτοι ὅγ᾿ ὠριγνᾶτο νεοκλώcτου τελαμῶνοc,

κουφίζων ἑτέρᾳ κολεόν, μέγα λώτινον ἔργον.

ἀμφιλαφὴc δ᾿ ἄρα παcτὰc ἐνεπλήcθη πάλιν ὄρφναc.

δμῶαc δὴ τότ᾿ ἄυcεν ὕπνον βαρὺν ἐκφυcῶνταc·

'οἴcετε πῦρ ὅτι θᾶccον ἀπ᾿ ἐcχαρεῶνοc ἑλόντεc,

δμῶεc ἐμοί, cτιβαροὺc δὲ θυρᾶν ἀνακόψατ᾿ ὀχῆαc.'

'ἄνcτατε, δμῶεc ταλαcίφρονεc· αὐτὸc ἀυτεῖ',

ἦ ῥα γυνὰ Φοίνιccα μύλαιc ἔπι κοῖτον ἔχουcα.

οἱ δ᾿ αἶψα προγένοντο λύχνοιc ἅμα δαιομένοιcι

δμῶεc· ἐνεπλήcθη δὲ δόμοc cπεύδοντοc ἑκάcτου.

ἤτοι ἄρ᾿ ὡc εἴδονθ᾿ ὑποτίτθιον Ἡρακλῆα

θῆρε δύω χείρεccιν ἀπρὶξ ἁπαλαῖcιν ἔχοντα,

ἐκπλήγδην ἰάχηcαν· ὃ δ᾿ ἐc πατέρ᾿ Ἀμφιτρύωνα

ἑρπετὰ δεικανάαcκεν, ἐπάλλετο δ᾿ ὑψόθι χαίρων

κουροcύνᾳ, γελάcαc δὲ πάροc κατέθηκε ποδοῖιν

πατρὸc ἑοῦ θανάτῳ κεκαρωμένα δεινὰ πέλωρα.

Ἀλκμήνα μὲν ἔπειτα ποτὶ cφέτερον βάλε κόλπον

ξηρὸν ὑπαὶ δείουc ἀκράχολον Ἰφικλῆα·

Ἀμφιτρύων δὲ τὸν ἄλλον ὑπ᾿ ἀμνείαν θέτο χλαῖναν

παῖδα, πάλιν δ᾿ ἐc λέκτρον ἰὼν ἐμνάcατο κοίτου.

Traduction

Alcmène entendit les cris et se réveilla la première, "Lève-toi, Amphitryon, car une peur paralysante me tient. Lève-toi sans mettre les sandales à tes pieds! N'entends-tu pas comme le cadet de nos fils crie? Ou ne remarques-tu pas que c'est une heure indue de la nuit mais qu'on voit clairement les murs, comme si c'était le matin limpide? Pour moi, il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe dans la maison, mon cher mari, c'est sûr!" Ainsi parla-t-elle. Il écouta les conseils de sa femme et se leva du lit. Il se précipita vers son épée ouvragée avec art, toujours suspendue à un clou au-dessus de son lit en cèdre; il saisit le baudrier nouvellement filé et de l'autre main souleva le grand fourreau, un ouvrage en bois de lotus. La vaste chambre se remplit à nouveau de ténèbres. Alors il appela les serviteurs, qui exhalaient le souffle lourd du sommeil. "Apportez au plus vite du feu, prenez-le au foyer, mes serviteurs, et rabattez les fortes barres des portes!" "Levez-vous, serviteurs courageux, le maître appelle". Ainsi parla une Phénicienne, qui avait sa couche près des meules. Il s'avancèrent rapidement avec des torches brûlantes, les serviteurs, et la maison se remplit, tout un chacun se hâtant. Mais lorsqu'ils virent comme Héraclès, encore nourrisson, tenait solidement les deux monstres de ses tendres mains, ils poussèrent un cri, frappés de frayeur. Mais lui, il montra les serpents à son père Amphitryon, les brandit en l'air, tout à sa joie enfantine, et en riant déposa aux pieds de son père les deux monstres terribles engourdis par la mort. Ensuite Alcmène serra contre son sein Iphiclès, raidi par la peur et blême. Amphitryon remit l'autre enfant sous la couverture d'agneau, retourna dans son lit et songea à dormir.

Source de la traduction

traduction A. Kolde

Paraphrase/Commentaire sur le texte

Alcmène se réveille et réveille son mari, à qui elle dit d'aller voir ce qui se passe. Amphitryon ordonne à ses serviteurs de venir munis de torches. Tous découvrent alors Héraclès, joyeux, tenant dans ses mains les deux serpents tués, et Iphiclès, transi de peur. Héraclès donne les serpents à son père, qui le recouche et retourne lui-même se coucher; Alcmène s'occupe d'Iphiclès.

Rédacteur du commentaire

A. Kolde

Indexation

Ethnique(s):

Phénicien

Commentaire iconographique 1

Commentaire

Une mosaïque d’époque sévérienne découverte en Syrie (http://www.limc-france.fr/objet/10660) offre plusieurs détails présents dans le texte de Théocrite : outre l’attitude contrastée des deux enfants, on y remarque Amphitryon se levant de sa klinè et se saisissant de son épée, les servantes et serviteurs accourant avec des torches et Alcmène serrant contre elle le petit Iphiclès. Voir aussi ID 252334 et 252336.

Objet(s) et image(s)

http://www.limc-france.fr/objet/10660

Auteur du commentaire iconographique

P. Linant de Bellefonds

Comment citer cette notice

Texte n°252337 dans CALLYTHEA [En ligne]; http://www.cn-telma.fr/callythea/extrait252337/. Première version : 21/08/12. Date de mise à jour : 04/02/14

Mentions légales | Colophon | Contacts | Haut de page